۱۸ اسفند

توانمندسازی مردم و ارتقای سواد سلامت آنها، نقش اصلی پزشک خانواده است

دکتر کلانتری گفت: نقش پزشک خانواده و تیمش در خودمراقبتی توجه به توانمندسازی مردم و ارتقای سواد سلامت آنها در کنار آموزش اقدامات پیشگیرانه است و به جایی برسیم تا مردم آنقدر توانمند شوند که خود پشتیبان اجرای برنامه ملی خودمراقبتی باشند.

در برنامه آموزش و توانمندسازی کارشناسان مسئول برنامه پزشک خانواده در مورد برنامه ملی خودمراقبتی

به گزارش خبرنگار آوای سلامت، دکتر ناصر کلانتری، قائم مقام معاونت بهداشت وزارت بهداشت و رییس مرکز مدیریت شبکه در نشست مشترک دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت و مرکز مدیریت شبکه، با هدف آموزش و توانمندسازی کارشناسان مسئول برنامه پزشک خانواده در مورد برنامه ملی خودمراقبتی گفت: اساس کار در تحول سلامت بر اساس سه استراتژی عمده است؛ تغییر جامعه از مسائل روستایی به مسائل شهری، تغییر چهره بیماری های واگیر به بیماری های غیر واگیر (که مسلما کنترل آن نیازمند همکاری های بین بخشی است) و در نهایت توانمند شدن مردم برای مراقبت از خود، خانواده و جامعه در حوزه سلامت و بهداشت.

دکتر کلانتری با تاکید بر این که تمام استراتژی های حوزه سلامت به شرطی موفق می شوند که راهکار سوم یعنی توانمندسازی مردم را درست بنیان نهاده باشیم، خاطرنشان کرد: توانمندسازی مردم یعنی همان خودمراقبتی که یک استراتژی حیاتی است و تمام بخش ها باید به آن بپردازند نه فقط حوزه بهداشت.

وی در ادامه بیان داشت: برای رسیدن به این هدف در قدم اول، باید به مفهوم جامع پزشک خانواده برسیم تا بتوانیم آن را درست اجرا کنیم چون اگر این اتفاق تا الان می افتاد، برنامه پزشک خانواده روستایی اینقدر محجور نبود و به همین خاطر است که هنوز مردم درک درستی از پزشک خانواده ندارند.

دکتر کلانتری با اشاره به این که پزشک خانواده یک فکر خوب است ولی اگر فکر خوب را به بدترین شکل اجرا کنیم، آن را نابود کرده ایم، ادامه داد: پزشک خانواده ای که باعث هدررفت منابع می شود، اگر اجرا نشود بهتر است.

وی تاکید کرد: پزشک خانواده را باید ناگزیر نظام های سلامت در دوران های بعد بدانیم. چون خودارجاعی و نیازهای القا شده به مردم یک راه بیشتر ندارد و آن اجرای درست برنامه پزشک خانواده و سطح بندی خدمت در نظام ارجاع است. نیازمندان به خدمات وسیع در نظام سلامت باید توسط پزشک خانواده ارجاع داده شوند و این غیر ممکن است مگر این که فلسفه پزشک خانواده را به درستی درک کنیم و آن را گسترش دهیم

دکتر کلانتری با اشاره به ابعاد برنامه های خدمات سلامت توضیح داد: اولین بند هر خدمت سلامت توانمند سازی مردم است. یعنی باید کاری کنیم که تک تک افراد اختیار و توانمندی شان در تصمیمات مربوط به سلامت ارتقا پیدا کند. دومین بخش هر خدمت سلامت پیشگیری است و سومین گام؛ شناسایی به موقع و غربالگری. در اقدامات بعد شناسایی به موقع و تشخیص و درمان و گاهی توانبخشی جزو بخش های خدمات سلامت قرار می گیرد.

وی با بیان این که دانش ما در دو بخش اول خدمات سلامت هنوز به اندازه کافی نیست و در نظام ارائه خدمات مغفول مانده است، خاطرنشان کرد: نقش پزشک خانواده و تیمش در خودمراقبتی توجه به دو بند اول ارائه خدمات بخصوص بند یک آن یعنی توانمندسازی مردم و ارتقای سواد سلامت آنها است چون مراحل تشخیص و درمان مراحل سنتی پزشکی هستند. پس آموزش پزشک خانواده باید جدی گرفته شود تا جامعه را به سمت جلوگیری از بروز و شیوع بیماری های غیر واگیر پیش ببریم و به جایی برسیم که مردم آنقدر توانمند شوند که خود پشتیبان اجرای برنامه ملی خودمراقبتی باشند.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *